Dostępność w UX

image

Niepełnosprawność jest zjawiskiem odzwierciedlającym interakcję między cechami ciała danej osoby a cechami społeczeństwa, w którym żyje.

Potknąłem się na temat dostępności i integracji, ucząc się projektowania User Experience (UX) od MOOC-ów. Na początku myślałem, że jest to dość znajomy temat, ale nie mogłem się bardziej mylić. Po przeczytaniu kilku materiałów, teraz mocno wierzę, że nie ma lepszego sposobu na praktykowanie empatii użytkownika niż zrozumienie dostępności i integracji. Ten blog nakreśla potrzebę dostępności i włączenia do produktów budowlanych i pokazuje, jak to jest wygrana dla wszystkich zainteresowanych.

Niepełnosprawność - przedefiniowana
Kiedy słyszałem o niepełnosprawności, myślałem o osobach z niepełnosprawnością fizyczną, takich jak te, które straciły kończyny, wzrok, słuch. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) mówi, że ponad miliard ludzi, 15% ludności świata, ma jakąś formę niepełnosprawności. Wspominają oni między innymi o niepełnosprawności spowodowanej starzeniem się, przewlekłymi schorzeniami zdrowotnymi, chorobami psychicznymi. Wiele osób prowadzi normalne życie, nie wiedząc, że są niepełnosprawne jak ślepota kolorystyczna. WHO twierdzi, że niepełnosprawność nie jest tylko problemem zdrowotnym, jest to zjawisko odzwierciedlające interakcję między cechami ciała danej osoby a cechami społeczeństwa, w którym żyje.

Zgodnie z argumentacją WHO, niepełnosprawność ma miejsce w momencie interakcji między osobą a społeczeństwem. Weźmy pod uwagę, że osoba głucha wchodzi na rozmowę kwalifikacyjną i staje przed drzwiami domofonowymi.

W tej sytuacji użytkownik staje w obliczu ogromnego tarcia. Jest to strata zarówno dla kandydata, jak i dla rekrutującego w świecie otoczonym przez produkty, które nie mają charakteru integracyjnego i są niedostępne. Filozofia projektowania integracyjnego rozwiązuje ten problem.

Projekt inkluzywny
Projektowanie integracyjne polega na uwzględnieniu pełnego zakresu ludzkiej różnorodności, takiej jak wiek, klasa, kolor, płeć, umiejętność czytania i pisania, rasa i wszelkie formy niepełnosprawności. Jakiekolwiek wykluczenie skutkuje utrudnianiem interakcji jednostki z jej przyjaciółmi, rodziną, sąsiedztwem i społeczeństwem. Rampy i karty dostępu w budynkach, napisy w alfabecie Braille'a w windach są przykładami integracyjnego podejścia do projektowania i oferują uczestnictwo społeczne dla każdego.

Istnieje błędne przekonanie, że projektowanie integracyjne oznacza projektowanie jednej rzeczy dla wszystkich. Oznacza to tworzenie wielu rzeczy, w których każdy ma możliwość wyboru. Na przykład stacja kolejowa zaprojektowana w sposób integracyjny może oferować schody dla młodzieży, schody ruchome dla osób starszych oraz windy dla osób poruszających się na wózkach. Przypadek wykorzystania mobilności wewnątrz dworca kolejowego jest rozwiązywany za pomocą wielu projektów z głównym motywem - nie wykluczają one nikogo.

Wyzwanie związane z wykluczeniem
Wykluczenie jest największym wyzwaniem w rozrywkowej różnorodności. Istnieją tymczasowe i sytuacyjne wykluczenia w codziennym życiu. Niewielu z moich kolegów z partii MBA złamało nogi i przez kilka miesięcy było na wózku inwalidzkim. Zetknęli się z tymczasowymi wykluczeniami z kilku zajęć na terenie kampusu. Poruszanie się do stanowiska odprawy na zatłoczonym lotnisku z bagażami stwarza sytuacyjne wykluczenie. W takich okolicznościach przydają się telefony komórkowe. Ekran dotykowy telefonu komórkowego, który zawiera wszystkie niezbędne opcje w zasięgu kciuka, został zaprojektowany zgodnie z filozofią projektowania inclusive.

Rodzaje wykluczenia
Stałe, czasowe i sytuacyjne wykluczenie. Kredyty: Microsoft Design

Interakcje technologiczne zależą od sposobu, w jaki dotykamy, widzimy, słyszymy, mówimy i pamiętamy. Osobiście miałem trudności z nauką mojego ojca, jak korzystać z aplikacji do płatności mobilnych. Był zmuszony nauczyć się niuansów jednokrotnego hasła i dwuczynnikowej autoryzacji. Wiele niezbędnych, nowoczesnych aplikacji nie jest przyjaznych dla starszych. Rodzi się pytanie, czy technologia się do nas dostosowuje, czy też powinniśmy się do niej dostosować.

Empatia
Empatia jest kluczowym składnikiem w projektowaniu dostępnych i integracyjnych aplikacji. Osobiste uprzedzenia mogą wpływać na sposób, w jaki mówimy i zachowujemy się. Może łatwo wpływać na produkty, które budujemy, chyba że zdecydujemy się na empatię z użytkownikami.

Menedżerowie produktu (PM) zazwyczaj myślą o osobach użytkowników, gdy napotykają na problemy. Kierując się potrzebami użytkowników, pomagają PM-om ćwiczyć empatię użytkowników podczas projektowania produktów. Zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji szumów lub opaska na oczy podczas tworzenia prototypu będą miały duży wpływ na zwiększenie dostępności produktu. Empatia z użytkownikami pomoże nam dostrzec więcej barier, niż możemy sobie wyobrazić.

Rozwiązanie dla jednego, rozszerzyć do wielu
Empatia użytkownika i filozofia projektowania włączającego pomoże nam zaprojektować rozwiązania, które mogą działać w wielu sytuacjach wykluczenia. Weźmy pod uwagę ekran o wysokim kontraście, który został wynaleziony dla osób z wadami wzroku. Dziś pomaga on ludziom, którzy używają swoich laptopów w świetle słonecznym - sytuacyjnej luce wykluczenia.

Rozszerzenie
Słyszalny, popularna firma audiobookowa jest napędzana przez koncepcję opowiadania historii, która początkowo była skierowana do osób (głównie dzieci), które nie potrafią czytać oczami. Napisy wideo, które miały pomóc ludziom, którzy nie słyszą, są obecnie używane na zatłoczonych lotniskach, usługi transkrypcji rozmów wideo. Rozwiązując problem osób niewidomych lub niesłyszących, nie rozwiązujemy go tylko dla nich. Musimy zacząć myśleć o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu codziennym w społeczeństwie. Możemy rozszerzyć te produkty i uczynić je dostępnymi dla wielu innych osób w przyszłości.

Start
Projektując produkt, należy uwzględnić aspekty wykluczające. Empatyzować się i uczyć od różnych użytkowników. Rozwiązuj dla jednego i rozszerzaj go na wielu. To są najważniejsze wnioski z mojej wczorajszej lekcji UX-owej.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz