Jak zdobyć dotacje unijną dla firmy? 3 terminy zgłoszeń!

image

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja projektu POIR 1.1.1. czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma on na celu niesienie pomocy dla właścicieli małych i średnich firm. Znamy już także terminy składania wniosków. Wedle informacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju najnowsza edycja konkursu zacznie się już 22 marca 2021 roku! Kto będzie mógł do niego przystąpić? Jakie wymagania należy spełnić? Podpowiadamy poniżej!

POIR 1.1.1: program unijny finansujący badania i rozwój

W najnowszej edycji POIR 1.1.1 o uzyskanie dofinansowania mogą starać się projekty, które dotyczą badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również te z firm, których projekt dotyczy jedyni eksperymentalnych prac rozwojowych. Na nagrody konkursowe przeznaczono dofinansowanie o łącznej wartości aż 300 milionów zł! Zwycięskie projekty dotyczące dużych przedsiębiorstw mogą otrzymać aż 100 milionów zł. W drugiej rundzie, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać aż 200 milionów zł. A jakie warunki trzeba spełnić, by móc do niego przystąpić?

POIR 1.1.1: warunki, które musi spełnić firma

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które:

 • realizują projekt samodzielnie, 
 • wchodzą w skład konsorcjum (maks.3 podmioty),
 • wchodzące w skład konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, których liderem jest przedsiębiorstwo. Ponadto udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa w skali kosztów kwalifikowalnych całego projektu musi wynosić min. połowę. W konsorcjum mogą znaleźć się maks. 3 podmioty.
 • w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wartość minimalna kosztów kwalifikowanych: to 1 milion zł. W przypadku pozostałych firm, wartość ta wynosi 2 miliony zł,
 • nie przekroczyły 50 milionów euro całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych,

Zgodnie z regulaminem konkursu trzeba również wziąć pod uwagę maksymalną wartość dofinansowania, która w przypadku 1 projektu nie może przekroczyć:

 • 20 milionów euro - w przypadku badań przemysłowych,
 • 15 milionów euro - dla eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • 100 000 milionów euro - w przypadku przedsiębiorstw, które działają w branży transportu drogowego towarów,
 • 200 000 milionów euro - na podjęcie prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis,
 • 2 milionów euro - na prace przedwdrożeniowe w ramach świadczenia usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowo również należy pamiętać m.in. o tym, że:

 • O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie projekty, w których przewidziano eksperymentalne prace rozwojowe,
 • W wypadku, gdy projekt przewiduje wdrożenie prac przedwdrożeniowych, ich koszty nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
 • Na każdego wnioskodawca przypada tylko jeden wniosek dla projektu złożonego w konkursie,
 • Projekt musi dotyczyć przynajmniej jednej z dziedzin zawartej w KIS.
 • Na wypadek, gdy projekt jest realizowany jako konsorcjum, jego wnioskodawca musi podać osobne miejsca jego realizacji - osobne dla każdej ze stron konsorcjum. Wszystkie z nich muszą być spoza województwa mazowieckiego. Dodatkowo konsorcjanci mają całkowity zakaz zlecania wykonywanych prac sobie nawzajem.

Więcej informacji oraz wymogów odnośnie ogłoszonego konkursu, można znaleźć TUTAJ >>.

POIR 1.1.1: do kiedy należy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków rozpoczyna się wraz z 22 marca 2021 roku. Wnioski mona nadsyłać do 4 maja .2021 roku. Następnie odbywają się kolejne jego etapy. Organizatorzy konkursu podzielili go na dwie rundy. Zgodnie z tym, od dnia zakończenia składania wniosków aż po 12 kwietnia 2021 roku, zakwalifikować mogą się jedynie duże przedsiębiorstwa. Mogą one przystąpić do realizacji projektów samodzielnie, w wyniku zawarcia konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub na drodze konsorcjum zawartego z udziałem małych i średnich firm oraz jednostek naukowych.

Następnie (począwszy od dnia 13 kwietnia 2021 roku), aż po 4 maja 2021 roku nastąpi etap, w którym uczestniczyć mogą jedynie małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak we wcześniejszym etapie, mogą one realizować swoje projekty w sposób samodzielny lub w ramach konsorcjum zawartego z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz