Opakowanie substancji chemicznej - o tym pamiętaj

image

Bez względu na to, jakie towary wytwarza konkretne przedsiębiorstwo, nie wolno mu zignorować kwestii związanych z ich opakowaniami. Konieczne jest przede wszystkim umieszczenie na nich jak najdokładniejszych informacji odnoszących się do konkretnego produktu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku substancji chemicznych. Warto pamiętać, że obowiązki z tym związane są też definiowane w odpowiednich przepisach unijnych. Rozporządzenia unijne stanowią, że każde przedsiębiorstwo musi dbać w szczególny sposób o bezpieczeństwo swoich klientów. Troska ta wyraża się także poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy mówimy o przewożeniu substancji chemicznych, nietrudno się jednak domyślić, że także ich przechowywanie musi mieć miejsce we właściwy sposób. Często wystarczy jeden błąd, aby zmagać się z negatywnymi skutkami czy to dla zdrowia, czy to dla naszego życia.

Co powinno się znaleźć na etykiecie?

Oznakowanie opakowań jest dziś koniecznością bez względu na to, z jakim produktem chemicznym mamy do czynienia. Co ważne, określono już także to, jakie treści musi zawierać etykieta. W tym kontekście warto wspomnieć przede wszystkim o nazwie substancji, międzynarodowych identyfikatorach produktu oraz o klasyfikacji zagrożeń, z jakimi należałoby się liczyć będąc odbiorcą konkretnego produktu. Ważne jest także poinformowanie potencjalnych użytkowników czy produkt, z którym mają do czynienia, jest substancją wybuchową, a także, jak skontaktować się z producentem. Nie wolno zapominać też o określających konkretne zagrożenia piktogramach. Jeśli mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, na opakowaniu ich odbiorca powinien znaleźć konkretne informacje odnoszące się do sposobu ich przewożenia. Nie można też zapominać, że sama substancja stanowiąca jakiekolwiek zagrożenie dla człowieka, musi być w odpowiedni sposób zabezpieczona. Ważna jest też jakość opisu produktu. Powinien być on czytelny nawet po pewnym czasie od zakupu, a już na pewno nie może zostać zniszczony albo wyblaknąć.

Jak zadbać o prawidłowe oznakowanie opakowania?

Nie ma takiej gałęzi przemysłu, która nie potrzebowałaby korzystać z substancji chemicznych. Nie każdy jest jednak świadomy tego, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia, gdy produkt będzie przechowywany w niewłaściwy sposób albo dojdzie do błędów podczas jego transportu. Mówimy o poważnych zagrożeniach, warto więc podkreślić, że żadna etykieta nie powinna być tworzona intuicyjnie, bez znajomości zasad. Na szczęście, na rynku nie brakuje firm mogących pochwalić się doświadczonymi pracownikami będącymi specjalistami właśnie w tej dziedziny. Firmy te już od lat są nieocenionym wsparciem dla swoich klientów w procesie produkowania etykiet i warto korzystać z ich usług. Współpraca z nimi jest atrakcyjna również dlatego, że wachlarz świadczonych przez nie usług jest bardzo duży obejmując choćby przygotowanie pełnej dokumentacji.

https://consultchem.pl/oznakowanie-opakowan.html

Komentarze (0)

Zostaw komentarz