Wykorzystanie danych do tworzenia lepszych produktów

image

Wspaniałe produkty nie są magicznie pomyślane. Tworzone są z czasem przez obserwację i zrozumienie ludzi w celu określenia ich podstawowych potrzeb i przemyślanego ich zaspokojenia. Tworzenie wspaniałych produktów wymaga ciągłej informacji zwrotnej i iteracji. Gromadzenie i analizowanie istotnych danych ilościowych i jakościowych pomoże Ci podejmować bardziej świadome i strategiczne decyzje. Wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych w tandemie pomoże Ci zrozumieć, co się dzieje i dlaczego, a zbadanie różnych metryk dotyczących produktów pomoże Ci ocenić całościowy stan zdrowia Twojego produktu i zidentyfikować kluczowe możliwości jego oddziaływania.

Dane ilościowe a dane jakościowe
Pytania, na które udzielono odpowiedzi w oparciu o metody badawcze
Dane ilościowe pomagają zrozumieć, co dzieje się na skali. Odpowiadają one na pytanie, ile i jak bardzo. Dane dotyczące użytkowania produktu mówią, ilu klientów korzysta z nowo wprowadzonej funkcji, dane dotyczące testów A/B mówią, o ile lepszy jest jeden projekt w porównaniu z innym, a dane z ankiety mówią, ilu klientów preferuje każdy element mapy drogowej.

Rodzaje danych ilościowych obejmują:

Analityka produktu
Dane z badań
Wskaźniki użyteczności (tj. wskaźnik powodzenia, czas do zakończenia)
Punktacja za wysiłek klienta
Zadowolenie klienta
Wynik promotora netto/wynik wartości netto
Badanie A/B lub badanie wielozmienne
Sortowanie kart
Testowanie drzew
Badanie echokardiograficzne
Analiza Clickstream
Dane jakościowe pomagają zrozumieć, dlaczego coś się dzieje. Są one odpowiedzią na pytanie, dlaczego i jak coś naprawić. Wywiady indywidualne mogą sprawić, że klienci nie zauważą nowo wprowadzonej funkcji, ponieważ jest ona ukryta w gęstej nawigacji, powtórki sesji mogą pokazać, że preferowana konstrukcja jest bardziej płynnie dopasowana do modeli mentalnych użytkowników, a otwarte pola odpowiedzi w ankiecie pozwalają klientom wyjaśnić, dlaczego wolą pewne funkcje od innych.

Rodzaje danych jakościowych obejmują:

Badania etnograficzne w terenie
Rozmowy kwalifikacyjne
Grupy fokusowe
Studia dziennikarskie
Projekt uczestniczący
Testy koncepcyjne
Testowanie użyteczności
Kiedy i w jaki sposób można sparować dane ilościowe i jakościowe
Teraz, gdy rozumiemy wartość danych ilościowych i jakościowych, możemy pomyśleć o połączeniu ich w pary w celu lepszego zrozumienia ogólnego stanu zdrowia produktu i kluczowych obszarów możliwości. Istnieją trzy główne fazy rozwoju produktu: 1) strategizacja, 2) wykonanie oraz 3) ocena i dane jakościowe i ilościowe w każdym etapie.

Etap 1: Strategizacja
W fazie strategicznej skupiasz się na dogłębnym zrozumieniu swoich użytkowników i ich podstawowych potrzeb. Kiedy już to zrozumiesz, możesz rozpocząć burzę mózgów i zbadać różne możliwe rozwiązania. Dane ilościowe, takie jak analiza produktu, ankiety i eksploracja danych, mogą pomóc w identyfikacji typowych wąskich gardeł, punktów odpadowych lub nieużywanych funkcji w produkcie. Dane te pomagają zidentyfikować problemy, na których należy skoncentrować się na dużej skali i które mogą mieć wpływ. Dane jakościowe, takie jak etnograficzne badania terenowe i wywiady indywidualne, mogą pomóc w odkryciu punktów bólu i określeniu zupełnie nowych potrzeb użytkowników oraz sposobów ich zaspokajania i rozwijania. Dane te pomagają zidentyfikować poważne i nieoczekiwane problemy, na których należy się skupić.

Możesz zacząć od danych ilościowych, aby odkryć problemy na dużą skalę, a następnie użyć danych jakościowych, aby odkryć, dlaczego one występują i jak je naprawić, lub możesz zacząć od danych jakościowych, aby zrozumieć kluczowe punkty bólu i niezaspokojone potrzeby, a następnie użyć danych ilościowych, aby potwierdzić, że te bóle i potrzeby istnieją w dużej części bazy użytkowników.

Etap 2: Wykonanie
W fazie wykonawczej opierasz się na swojej poprzedniej pracy i zagłębiasz się w możliwe rozwiązania. Co jest, a co nie jest skuteczne? Jak możesz je ulepszyć? Które rozwiązanie jest najbardziej realne? Po kilku iteracjach, powinieneś udoskonalić jedno główne rozwiązanie. Dane jakościowe, takie jak projekt uczestniczący, wywiady i testowanie koncepcji, są kluczowe na tym etapie, aby zrozumieć, czy proponowane przez Ciebie rozwiązania spełniają potrzeby użytkowników skutecznie i efektywnie.

Etap 3: Ocena
Wreszcie, w fazie oceny, oceniasz swoje rozwiązanie bardziej rygorystycznie. Jak to działa? Czy są jakieś nierozwiązane kwestie, którymi należy się zająć? Czy można je jeszcze bardziej zoptymalizować? Dane ilościowe, takie jak testy A/B, ankiety i wskaźniki użyteczności, są najważniejsze w tej fazie, aby ocenić rozwiązanie w sposób bardziej obiektywny i w razie potrzeby dokonać ostatecznych poprawek.

Etap rozwoju produktu
Złożenie tego wszystkiego razem: Dwa studia przypadku
Studium przypadku nr 1: Powiedzmy, że prowadzisz badania nad tym, jak zdefiniować i zbudować zupełnie nowy produkt. Twój proces badawczy może wyglądać następująco:

Etap 1: Przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych w celu obserwacji klientów w ich biurach i odkrycia podstawowych potrzeb i wymagań (jakościowych)

Etap 2: Przeprowadzenie badania w celu potwierdzenia, że potrzeby określone w etapie 1 istnieją na poziomie skali i uszeregowania/priorytetu wymagań, aby pomóc w określeniu, co należy uwzględnić w MVP (ilościowo).

Etap 3: Przeprowadzenie kilku rund testów koncepcyjnych w celu zebrania informacji zwrotnych na temat różnych prototypów i iteracji na ich temat w zależności od potrzeb (jakościowych)

Etap 4: Rozpoczęcie testu A/B dwóch najlepszych wzorów (ilościowego)

Etap 5: Przeprowadzenie rundy testów użyteczności i zebranie danych dotyczących łatwości użytkowania (jakościowych + ilościowych)

Studium przypadku nr 2: A może prowadzisz badania mające na celu określenie sposobów poprawy bardzo dojrzałego i dochodowego produktu. Twój proces badawczy może wyglądać następująco:

Krok 1: Przeprowadzenie rundy testów użyteczności w celu zrozumienia punktów bólu, wąskich gardeł i niezaspokojonych potrzeb (jakościowych).

Etap 2: Analiza metryki produktu w celu potwierdzenia, że problemy uczestników określone w etapie 1 istnieją na skalę (jakościową)

**Uwaga: można odwrócić kolejność kroków 1 i 2. Możesz również użyć analizy produktu w celu wykrycia punktów opadania i problemów z użytecznością, a następnie porozmawiać z użytkownikami o tym, dlaczego tak się dzieje**

Krok 3: Przeprowadzenie wywiadów rozpoznawczych w celu zdefiniowania nowej funkcji, która będzie odpowiadała na niezaspokojone potrzeby (jakościowe).

Etap 4: Przeprowadzenie kilku rund testów koncepcji w celu udoskonalenia i iteracji projektów (jakościowych)

Etap 5: *Optional* przeprowadza test A/B dwóch najlepszych wzorów (ilościowy)

Etap 6: Przeprowadzenie rundy testów użyteczności i zebranie danych dotyczących łatwości użytkowania (jakościowych + ilościowych)

Wniosek
Gromadzenie w odpowiednim czasie danych ilościowych i jakościowych pomoże Ci w określeniu konkretnych sposobów na ulepszenie Twojego produktu. Będziesz miał więcej informacji na temat tego, jak klienci korzystają z Twoich produktów, co działa i gdzie klienci mają problemy. Po zidentyfikowaniu poważnych i/lub rozległych problemów, będziesz mógł podejmować bardziej świadome i strategiczne decyzje o tym, gdzie skupić swoje zasoby. Wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych w tandemie pozwoli Ci uzyskać najbardziej całościowy obraz Twojego produktu i zidentyfikować możliwości, które mogą mieć duży wpływ na Twoją działalność.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz